Materiały do druku

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku offsetowego:

  • do druku przyjmujemy pliki z modelem kolorów CMYK lub pliki ze zgodną z zamówieniem ilością kolorów PANTONE. Model RGB nie nadaje się do druku (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB - końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami Klienta).
  • teksty zamienione na krzywe lub dołączone fonty użyte w projekcie (w systemie PC).
  • zdjęcia w rozdzielczości minimum 300 dpi w skali 1:1. Niektóre efekty specjalne wygenerowane w programach graficznych (przezroczystości, cienie, soczewki, maski) mogą dać nieprzewidziane efekty w druku, dlatego pewniejsze jest przekonwertowanie takiej całej strony (bez elementów tekstowych) do pliku w formacie TIFF o rozdzielczości 300 dpi.
  • do formatu docelowego pracy należy dodać 3-5 mm na spady. Jest to obszar na wydruku, który zostanie obcięty na etapie prac introligatorskich. W przypadku plakatu czy ulotki, spady należy dodać z każdej z czterech stron. W przypadku prac wielostronicowych, spady dodajemy tylko po zewnętrznych krawędziach stron.
  • wskazanym jest, aby oprócz spadów, w projektowaniu stosować pole ochronne - jest to obszar tła przy krawędziach pracy, na którym nie będziemy umieszczać tekstów lub istotnych elementów grafiki.
    W zależności od formatu pracy, dobrze jest założyć 5-10 mm takiego marginesu. Unikniemy w ten sposób sytuacji, gdy okaże się iż ważna część ulotki lub folderu niebezpiecznie zbliżyła się do krawędzi.

Gotowe projekty powinny być przygotowane w postaci plików eps, pełnowartościowego pdf-a do druku (z zadanym nadrukiem koloru czarnego), tiff-a lub w jednym z poniższych programów w systemie PC:

  • CorelDRAW
  • Adobe InDesign
  • Adobe Photoshop

Przygotowane materiały można dostarczać osobiscie na CD, DVD, pendrive; przesyłać pocztą elektroniczną lub umieszczać na serwerze ftp (dane FTP przesyłamy e-mailem).